Wie zijn wij

Er belandt in Nederland nog veel textiel bij het restafval. Dit blijkt uit voorlopige cijfers op basis van afvalsorteerproeven. Het lijkt erop dat verreweg het merendeel van het totale aanbod aan textiel ten onrechte bij het restafval terecht komt. En dat is jammer, want de opbrengsten van apart ingezameld textiel komen ten goede aan ontwikkelingslanden.

Vanaf onze start in 2003 zetten we ons in voor een superieur kwaliteitsproduct. Van de kleding die via textielcontainers wordt ingezameld, wordt het grootste deel opgekocht door textiel- en sorteerbedrijven, zoals wij. ADA Textiel Recycling B.V. sorteert en hergebruikt de kleding via tweedehands kledingwinkels of gebruikt het materiaal als grondstof voor andere producten. Een deel van de kleding gaat rechtstreeks naar mensen in nood.